skip to Main Content
TELEFON: 0264/443355; 0264/443354     FAX: 0264/443353     E-MAIL: office@giurgeaghidra.ro

NE RECOMANDĂ EXPERIENȚA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE PÂNĂ ÎN PREZENT

Suntem la dispoziția clienților încă din 2007

FIRMA NOASTRA

Societatea Civilă de Avocați GIURGEA, GHIDRA și ASOCIAȚII a fost înfiintată în anul 2007 prin fuziunea a doua cabinete individuale care aparțineau avocaților Mihai Giurgea și Virgiliu Ghidra, dezvoltând treptat idealurile care au stat și stau în continuare la baza constituirii acestei societăți.

Asistența personalizata

Experienta si profesionalism

In contact continuu cu clientii

DESPRE NOI

În decursul consolidarii structurii initiale s-au alaturat partenerilor fondatori noi colaboratori, oferind clientilor servicii competente în toate ramurile dreptului. Întreaga activitate a avocatilor societii se bazeaza pe principii temeinice, clar delimitate si în profunzime asumate precum confidentialitatea, seriozitatea si promptitudinea în rezolvarea situatiilor care îi sunt aduse în atentie.
Prin aplicarea acestor valori, interesul clientului nu ramane doar o sintagma izolata, ci devine o realitate izvorâta din atentia conferita relatiei avocat-client, bazata în primul rând pe încredere; încredere dublata de profesionalismul avocatilor din cadrul societatii si de calitatile oamenilor care o compun.

Serviciile noastre

SERVICII

FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII, CORPORAŢII, DREPT SOCIETAR

Tranzacţii cu un înalt nivel de complexitate, consultanţă şi prevenirea disputelor.

DREPT PENAL

Relaţiile dintre individ şi societate, cu tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea legii.

DREPT COMERCIAL

Relatiile sociale cu caracter de comercialitate, protecţia consumatorului, acte de comerţ.

ACHIZIŢII PUBLICE

Managementul întregului ciclu de viaţă al achiziţiei de bunuri, servicii şi/sau lucrări de la o terţă parte în domeniul public.

ASOCIAŢII, FUNDAŢII, PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Organizaţiie neguvernamentale, drepturi de autor, brevete.

DREPTUL MUNCII

Ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale de muncă ale muncitorilor şi funcţionarilor, precum şi alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de muncă.

DREPT FISCAL

Raporturile juridice care se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obţin venituri sau deţin bunuri impozabile ori taxabile.

LEGISLAŢIE MEDICALĂ

Culpă medicală, administrare, asigurări, legslaţia specifică domeniului medical.

ECHIPA

Avocatii din societatea noastra vin cu experienta activitatii variate în domeniul juridic si dinamismul unei generatii tinere, pregatite pentru un mediu în continua transformare. Consideram ca întotdeauna nivelul maxim de implicare coroborat cu informarea temeinica si colaborarea facila este ceea ce trebuie si ceea ce putem oferi fiecarui client.

Echipa noastra
Mihai Giurgea, Avocat Partener
Virgiliu Ghidra, Avocat Partener

CONTACT

ADRESĂ: Cluj-Napoca, Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 102, 400124, jud. Cluj

TELEFON: 0264/443355; 0264/443354

FAX: 0264/443353      

E-MAIL: office@giurgeaghidra.ro