skip to Main Content
TELEFON: 0264/443355; 0264/443354     FAX: 0264/443353     E-MAIL: office@giurgeaghidra.ro

FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII, CORPORAŢII, DREPT SOCIETAR

Tranzacţii cu un înalt nivel de complexitate, consultanţă şi prevenirea disputelor.

Obiectul principal de activitate al societăţii noastre este reprezentarea, consilierea şi susţinerea societăţilor comerciale în demersurile acestora cu privire la toate ariile de activitate ce necesită experienţa juridică. Experienţa avocaţilor noştrii se întinde asupra tuturor tipurilor de litigii şi situaţii juridice ce pot interveni în activitatea persoanelor juridice.

DREPT PENAL

Relaţiile dintre individ şi societate, cu tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea legii.

Societatea noastră vine în susţinerea clienţilor pentru o justă reprezentare în faţa autorităţilor în vederea asigurării dreptului la apărare şi a legalităţii demersurilor întreprinse de acestea. Într-o continuă transformare, dreptul penal din România reprezintă un domeniu dinamic şi greu de înţeles pentru justiţiabil. Avocaţii noştrii vă vor asigura reprezentarea de care aveţi nevoie, indiferent de situaţiile ce survin.

DREPT COMERCIAL

Relatiile sociale cu caracter de comercialitate, protecţia consumatorului, acte de comerţ.

Dreptul comercial reprezintă o arie vastă de activitate în care comercianţii şi beneficiarii servicilor acestora necesită consiliere comprehenivă atât din punct de vedere legal, cât şi economic. Cu nenumărate colaborări în domeniu, atât în ceea ce priveşte litigiile individuale cât şi a contractelor permanente de asistenţă, societatea noastră aduce mediul de afaceri mai aproape de domeniul juridic asigurând pârghiile necesare navigării legislaţiei şi a multiplelor situaţii ce pot interveni.

ACHIZIŢII PUBLICE

Managementul întregului ciclu de viaţă al achiziţiei de bunuri, servicii şi/sau lucrări de la o terţă parte în domeniul public.

Pentru a ţine pasul cu un domeniu în continuă transformare şi a putea desfăşura cu succes activitatea necesară dezvoltării durabile, domeniul public trebuie să respecte exigenţele economiei de piaţă autohtone. Achiziţiile publice desfăşurate cu transparenţă şi respect pentru ambele părţi dovedesc că experienţa noastră în acest domeniu acoperă orice tip de demers ori litigiu.

ASOCIAŢII, FUNDAŢII, PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Organizaţiie neguvernamentale, drepturi de autor, brevete.

Societatea modernă a descoperit voluntariatul şi asociaţiile neguvernamentale, activitatea acestora fiind astăzi indisipensabilă. Un domeniu nou pentru o societate care până acum 20 de ani nu cunoştea libertatea de exprimare, asociaţiile şi fundaţiile necesită consultanţă experimentată. GGA a susţinut eforturile de constituire şi fondare a numeroase organizaţii, fiind de asemenea un susţinător dedicat al activităţii acestora, după cum o demonstrează colaborările de succes cu ELSA (European Law Student’s Association).

Drepturile de autor şi propietatea intelectuală ca întreg au căpatat o nouă dimensiune odată cu deschiderea pieţei europene. Nu mai ajunge să te adresezi concurenţei (ori legislaţiei) naţionale pentru a fi competitiv, trebuie să respecţi rigorile pieţei şi legislaţiei internaţionale. Colegii noştrii cu experienţă europeană asigură înaltul nivel de expertiză necesar.

DREPTUL MUNCII

Ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale de muncă ale muncitorilor şi funcţionarilor, precum şi alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de muncă.

Atât pentru angajator cât şi pentru anajat, multitudinea situaţiilor create în derularea raporturilor de muncă necesită consultanţă juridică cuprinzătoare. GIURGEA, GHIDRA ŞI ASOCIAŢII a asistat numeroase socetăţi comerciale şi persoane juridice de drept public în derularea relaţiilor cu angajaţii, întocmirea contractelor de muncă, a clauzelor specifice fiecărei ramuri de activitate şi a litigiilor survenite.

În acelaşi timp am reprezentat cu succes angajaţii în vederea asigurării unui echilibru just între puterea decizională a angajatorului şi drepturile fiecărui angajat, garantate de lege.

DREPT FISCAL

Raporturile juridice care se nasc în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obţin venituri sau deţin bunuri impozabile ori taxabile.

Clienţii noştrii au beneficiat mereu de consultanţă şi asistenţă actualizată, adaptată la noutăţile apărute în codul fiscal, codul de procedură fiscală şi celelalte acte normative ce regelementează obligaţiile faţă de stat. Susţinând cu succes cauze în domeniul taxei de poluare, a taxelor şi impozitelor şi a relaţiei cu autorităţile abilitate, Giugea, Ghidra şi Asociaţii oferă un serviciu marcat de experienţă şi adaptabilitate.

LEGISLAŢIE MEDICALĂ

Culpă medicală, administrare, asigurări, legslaţia specifică domeniului medical.

Cu numeroase colaborări cu instituţii medicale de prestigiu din Transilvania, acest domeniu specific a devenit o arie de activitate în care societatea noastră a excelat, furnizând servicii adaptate la necesităţile particulare ale acestui domeniu. Tratând de multe ori situaţii umane delicate, litigiile în care am fost implicaţi au fost întotdeauna tratate cu discreţie şi profesionalism.