De 15 ani, cu profesionalism, dedicare și integritate, ne recomandă rezultatele.

Echipa noastră de avocați tineri și determinați este dedicată clienților, cu toată diligența, profesionalismul și adaptabilitatea necesară pentru obținerea unor rezultate notabile, pentru fiecare client în parte.

Spune-ne despre litigiul în care ești implicat și noi îți vom oferi soluțiile juste pentru rezolvarea acestuia.

Consiliem și reprezentăm clienții într-o varietate de domenii juridice de activitate precum:

FUZIUNI ŞI ACHIZIŢII, CORPORAŢII, DREPT SOCIETAR

Tranzacţii cu un înalt nivel de complexitate, consultanţă şi prevenirea conflictelor.
Domeniul societăților comerciale reprezintă o verigă importantă în dezvoltarea statului. De aceea, obiectul principal de activitate al societăţii noastre este reprezentarea, consilierea şi susţinerea societăţilor comerciale în demersurile și etapele acestora, oferind detalii cu privire la toate zonele de activitate care necesită experienţă juridică.
Aria de activitate a avocaţilor noştri se extinde asupra tuturor tipurilor de litigii şi situaţii juridice care pot interveni în orice etapă a activității persoanelor juridice.
Experiența acumulată în decursul anilor de activitate este factorul care stă la baza calificării profesionale și a competenței avocaților noștri.

DREPT PENAL

Relaţiile dintre individ şi societate, cu tragerea la răspundere a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea legii.

Societatea noastră vine în sprijinul clienţilor săi prin oferirea de servicii de consultanță atât în prevenirea faptelor de natură penală, cât și pentru asistarea/reprezentarea în soluționarea litigiilor de natură penală în faţa autorităţilor, respectând limitele legalităţii demersurilor întreprinse de acestea.

Dreptul penal reprezintă o ramură distinctă a dreptului prin care se apără valorile sociale reglementate prin lege și ordinea de drept, dorindu-se înlăturarea efectelor negative cauzate prin săvârșirea infracțiunilor.

Într-o continuă transformare, dreptul penal din România reprezintă un domeniu dinamic, dar, datorită calificării, profesionalismului și dedicării de care dăm dovadă, reușim cu succes să asigurăm respectarea dreptului la apărare al clienților noștri, indiferent de complexitatea situaţiilor ce survin, dovadă fiind experiența acumulată în toți anii de activitate.

DREPT COMERCIAL

Relatiile sociale cu caracter de comercialitate, protecţia consumatorului, acte de comerţ.

Dreptul comercial reprezintă o vastă arie de activitate, în care comercianţii şi beneficiarii serviciilor acestora necesită consiliere comprehensivă, atât din punct de vedere legal, cât şi economic. Cu nenumărate colaborări în domeniu, atât în ceea ce priveşte litigiile individuale, cât şi contractele permanente de asistenţă, societatea noastră aduce mediul de afaceri mai aproape de domeniul juridic, asigurând pârghiile necesare navigării legislaţiei şi a multiplelor situaţii ce pot interveni.

Astfel, datorită abilităților dobândite de avocații noștri, considerăm că avem competența necesară pentru a oferi clienților noștri cele mai specializate și performante servicii în acest domeniu.

ACHIZIȚII PUBLICE

Managementul întregului ciclu de viaţă al achiziţiei de bunuri, servicii şi/sau lucrări de la o terţă parte în domeniul public.

Pentru a ţine pasul cu un domeniu în continuă transformare şi a putea desfăşura cu succes activitatea necesară dezvoltării durabile, domeniul public trebuie să respecte exigenţele economiei de piaţă autohtone.

Achiziţiile publice desfăşurate cu transparenţă şi respect pentru ambele părţi reprezintă elemente indispensabile și necesare pentru o bună desfășurare a acestor relații.

Având aceste cerințe în portofoliul profesional al avocaților noștri, dovedim că experienţa noastră în acest domeniu acoperă orice tip de demers sau litigiu ce poate interveni în această zonă.

ASOCIAŢII, FUNDAŢII, PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Organizaţiile neguvernamentale, drepturi de autor, brevete.

Societatea modernă a descoperit beneficiul voluntariatului şi al asociaţiilor neguvernamentale, activitatea acestora fiind, astăzi, indispensabilă.

Un domeniu nou pentru o societate care până acum 30 de ani nu cunoştea libertatea de exprimare, asociaţiile şi fundaţiile necesită consultanţă experimentată.

Societatea noastră a sprijinit, până în momentul de față, eforturile de constituire şi fondare a numeroase organizaţii, fiind de asemenea un susţinător dedicat al activităţii acestora, după cum o demonstrează și colaborările de succes cu ELSA (European Law Student’s Association).

Drepturile de autor şi proprietatea intelectuală, ca întreg, au căpatat o nouă dimensiune odată cu deschiderea pieţei europene.

Nu este doar suficient să te adresezi concurenţei (ori legislaţiei) naţionale pentru a fi competitiv, trebuie să respecţi și rigorile pieţei şi legislaţiei internaţionale.

Colegii noştri, cu experienţă europeană, asigură astfel nivelul înalt de expertiză necesar.

DREPTUL MUNCII

Ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile sociale de muncă ale muncitorilor şi funcţionarilor, precum şi alte raporturi sociale derivate din raporturile sociale de muncă.

Atât pentru angajator, cât şi pentru angajat, multitudinea situaţiilor create, în derularea raporturilor complexe de muncă, necesită consultanţă juridică cuprinzătoare.

Societatea noastă a asistat numeroase societăţi comerciale şi persoane juridice de drept public în derularea relaţiilor cu angajaţii, întocmirea contractelor de muncă, a clauzelor specifice fiecărei ramuri de activitate, precum şi a litigiilor survenite.

DREPT FISCAL

Raporturile juridice care survin în procesul colectării impozitelor şi taxelor de la persoanele fizice sau juridice care obţin venituri sau deţin bunuri impozabile ori taxabile.

Clienţii noştri au beneficiat mereu de consultanţă şi asistenţă actualizată temeinic, adaptată la noutăţile apărute în codul fiscal, codul de procedură fiscală şi celelalte acte normative ce reglementează obligaţiile faţă de stat.

Susţinând cu succes cauze în domeniul taxei de poluare, a taxelor şi impozitelor şi a relaţiei cu autorităţile abilitate, avocații specializați din cadrul societății noastre oferă un serviciu marcat de experienţă, motivare şi adaptabilitate, atât pentru a evita conflictele care pot să apară în relațiile cu Statul, cât și pentru a le soluționa pe cele deja existente.

LEGISLAŢIE MEDICALĂ

Culpă medicală, administrare, asigurări, legislaţia specifică domeniului medical.

Deși dreptul sănătății este o ramură puțin exploatată, având numeroase colaborări cu instituţii medicale de prestigiu din Transilvania, acest domeniu specific a devenit o arie de activitate în care societatea noastră a excelat permanent și continuă să o facă, datorită studiului intens și individual, furnizând servicii adaptate la necesităţile particulare ale acestui domeniu.

Tratând, de multe ori, situaţii umane delicate ce presupun, în aceeași măsură, empatie și implicare, litigiile soluționate până acum au fost întotdeauna tratate cu discreţie şi profesionalism.

Consultanță legală într-unul dintre domeniile de mai sus