De 15 ani, cu profesionalism, dedicare și integritate, ne recomandă rezultatele.

Echipa noastră de avocați tineri și determinați este dedicată clienților, cu toată diligența, profesionalismul și adaptabilitatea necesară pentru obținerea unor rezultate notabile, pentru fiecare client în parte.

Spune-ne despre litigiul în care ești implicat și noi îți vom oferi soluțiile juste pentru rezolvarea acestuia.

Cărți publicate

Sancțiunile procesuale penale

Autori: Mihai Giurgea, Ioan Lazăr

Data apariției:19.08.2020

ISBN: 978-606-18-1005-5
Număr pagini: 332
Format carte: B5
Disponibilitate: În stoc
Editura: C.H. Beck
Colecția: Instrumente Juridice

Despre lucrare

Lucrarea se remarcă printr-o analiză amănunțită a conceptelor abordate, extensivă, dar și critică a literaturii de specialitate și a jurisprudenței naționale.

Autorii tratează distinct cele patru sancțiuni procesuale penale: sancțiunea inadmisibilității, sancțiunea decăderii, sancțiunea excluderii probelor nelegal sau neloial administrate şi sancțiunea nulităţii, dedicând capitolul final sancțiunilor imperfecte.

De asemenea, în lucrare sunt abordate și aspecte extrem de interesante de drept comparat cu privire la tematica abordată, rezultând astfel un instrument extrem de util practicienilor, dar și celor care doresc să aprofundeze problematica sancțiunilor procesuale penale.

Prof. univ. dr. Nicolae Volonciu despre lucrare: Este de notorietate pentru întreaga lume intelectuală că modernitatea științei juridice și a reglementării sale prin norme corespunzătoare pornește de la începuturile secolului XIX, prin apariția codificării napoleoniene. Pentru cei care au uitat datele exacte și ordinea în care au apărut aceste legi, precizez că în 1804 este cazul Codului civil, urmat de Codul de procedură penală în 1808, Codul penal în 1810 și Codul de procedură civilă în 1812.

Mai important pentru noi decât precizările de mai sus, este însă faptul că asemenea legislații s-au extins, relativ repede ulterior, în toată Europa. Este un mare merit al dreptului românesc, că încă de la începutul celei de a doua jumătăți de secol XIX, domnitorul Cuza a înzestrat noul stat care nu avea încă independență, cu cele patru coduri sus-menționate.

Trecând la lucrarea propriu-zisă, ea are o titulatură care înglobează sub denumire foarte generală instituții numeroase. Avem de-a face cu o lucrare intitulată „Sancțiunile procesuale penale”, care din capul locului restrâng cercetarea științifică numai la aspectele penale. Este adevărat că activitatea judiciară penală și civilă au formule diferite. Este suficient însă să pomenim că procesul civil nu cunoaște decât activitate de judecată și îi lipsește cu desăvârșire ceea ce în procesul penal se realizează într-o urmărire penală.

Articole în publicații de specialitate